Funtional Levels

Active Directory Domain Servisini oluşturan Domain Controller ların işlerim sistemleri sürümleri farklı olabilmektedir. Domain veya forest functional level ; Bir forest içerisindeki veya bir domain deki domain controller ların sahip olduğu işletim sistemi sürümüne bağımlılık gösteren bir seviye ölçüsüdür.

Bu seviye ; forest veya domain içerisinde hangi gelişmiş özelliklerin kullanılabilir olup olmadığına karar veren bir sistemdir.

Bu işin ideali ; aynı sürüm işletim sisteminin tüm dc lerde yüklü olması ve en üst versiyon level ile çalışmaktır.

AD DS otomatik olarak yeni gelen özellikeri enable yapmaz. Bunun için yönetici hakkına sahip bir kullanıcının level ları yükseltmesi gerekmektedir.

Forest Level 2003

Global Katalog çoğaltma yetenekleri artar
Active Directory verileri için çoğaltma yetenekleri artar
Siteler Arası çoğaltma yetenekleri artar
Şema sınıf nesneleri ve öznitelikleri devre dışı bırakılabilir
Etki Alanı yeniden adlandırılabilir
Tek yönlü / Çift yönlü ve geçişli forest trust ilişkisi kurulabilir.


Windows 2000 Mixed Mode Dezavantajları

Grup Türü Değiştirme
Kolay Etki Alanı Denetleyicisi yeniden adlandırma
Güncelleştirme oturum zaman damgaları
Kerberos anahtar dağıtım merkezi Anahtar sürüm numaraları
KDC Key distribution center

Windows 2000 Native Mode Dezavantajları

Win NT DC desteği yoktur
Kolay Etki Alanı Denetleyicisi yeniden adlandırma
Güncelleştirme oturum zaman damgaları
Kerberos anahtar dağıtım merkezi Anahtar sürüm numaraları
KDC Key distribution center

Windows 2003 İnterim Mode Dezavantajları

Windows 2000 DC desteklemez
Kolay Etki Alanı Denetleyicisi yeniden adlandırma
Güncelleştirme oturum zaman damgaları
Kerberos anahtar dağıtım merkezi Anahtar sürüm numaraları
KDC Key distribution center

Windows 2003 Mode Dezavantajları

Windows 2000 ve NT DC leri desteklemez