ProxyCfg.exe

Windows işletim sistemlerinde proxy ayarlarının görüntülenmesi ve değiştirilmesini sağlayan komut bir araçtır. Windows Vista ya kadar olan işletim sistemlerinde çalışmakta olup, bundan sonraki işletim sistemleri için ( vista, windows 7 , windows server 2008 ) netsh komut setini kullanabilirsiniz.

Örneğin aşağıdaki kod yardımı ile proxy tanımlaması yapabilirsiniz

 

Proxycfg –p {proxy address:port} {bypass list}Proxycfg -p "172.16.0.1:8080" "<local>;*.cozumpark.com"

 

Bu değişiklikten sonra aşağıdaki kayıt defteri girdisinin eklendiğini görebilirsiniz

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\WinHttpSettings

İsterseniz sondaki WinHttpSettings dalını silerek bu ayardan kurtulabilirsiniz veya aşağıdaki komut yardımı ile proxy kullanımını iptal edebilirsiniz

 

Proxycfg –d

 

Windows Vista ve sonraki işletim sistemlerinde ise bu işlem için aşağıdaki komut setini kullanabilirsiniz

 

netsh winhttp set proxy {proxy address:port} {bypass list}netsh winhttp set proxy "172.16.0.1:8080" "<local>;*.cozumpark.com"

 

veya iptal etmek için

 

netsh winhttp reset proxy

 

veya var olan ayarları görmek için

 

netsh winhttp show proxy