Network ID

Bir bilgisayarın network id’si, ip adresi ile subnet mask’ının AND işlemi yapılması sonucunda elde edilir. Network adresi olarak da bilinir. Ancak aynı network id’sine sahip bilgisayarlar kendi aralarında iletişim kurabiliriler. Bknz: Subnetting

Örnek olarak;

11000000.10101000.00000001.00000011   ( 192.168.1.3 )

11111111.11111111.11111111.00000000  ( 255.255.255.0 )

AND işlemi yapıldığında

11000000.10101000.00000001.00000000   ( 192.168.1.0 ) network idsi elde edilir.