InetOrgPerson

Active Directory, InetOrgPerson nesne sınıfı ve bu sınıfın RFC 2798'de tanımlanan ilişkili öznitelikleri için destek sağlar. InetOrgPerson nesne sınıfı, pek çok Microsoft olmayan LDAP ve X.500 dizin hizmetlerinde, kuruluş içindeki kişileri temsil etmek için kullanılır.
InetOrgPerson nesnesini desteklemek, diğer LDAP dizinlerinden Active Directory'ye geçişi daha etkili kılar. InetOrgPerson nesnesi, user sınıfından türetilir ve user sınıfı gibi güvenlik ilkeleri için kullanılabilir