Tcp Keep Alive

Keep Alive Özelliği,Tcp protokolüne ait olup,oluşturulmuş bir tcp bağlantısının belli bir süre kapanmadan data alış verişine açık bırakılmasını sağlayan bir özelliktir.Keep alive özelliği aktif olmayan bir client - server arasındaki tcp oturumunda, tcp bağlantısını açıldıktan sonra gerekli data alış-verişi(text,image v.s) biter bitmez mevcut tcp bağlantısını sonlandırılır.Fakat keep alive özelliği aktif olan bir bağlantıda,açılan tcp oturumu, belli bir süre(client ve server taraflarının keep alive time değerine göre) kapanmaz ve bu mevcut oturum üzerinden data alış verişi gerçekleştirilir.  Http bağlantılarındaki keep alive özelliğini http header bilgilerinde görebilmeniz mümkündür.Bunun için Firefox'un Live Http Header eklentisi kullanılabilir.Live Http Header ile Http bağlantısındaki, Keep alive bağlantısının durumu ve client sunucu taraflarındaki keep alive süreleri başlık bilgilerinden incelenebilir.