CIDR

Adres Sınıfından Bağımsız Yönlendirme (Classless Inter-Domain Routing)'nin kısaltılmasıdır.

IP omurga yönlendiriciler her bir ağ adresi için bir tane yönlendirme kaydına (satırına) sahiptirler :
 Altağ kavramı ile bir omurga yönlendirici her bir A, B veya C sınıfı için sadece bir kayıt bilgisine ihtiyaç
duyarlar
 Bu durum A sınıfı ve B sınıfı ağlar için kabul edilebilir
- 27 = 128 tane A Sınıfı ağ
- 214 = 16,384 tane B sınıfı ağ
 Fakat C sınıfı ağlar için kabul edilebilir değildir
- 221 = 2,097,152 tane C sınıfı ağ

1993’te yönlendirme tablolarının boyutu yönlendiricilerin kapasitesini aşmaya başladı
 Sonuç olarak: IP adreslerinin sınıfa dayalı tahsisi terk edilmek zorunda kalındı
o RFC 1518 – An Architecture for IP Address Allocation with CIDR (Sep1993)
o RFC 1519 – Classless Inter-Domain Routing (CIDR): an Address Assignment (September 1993)
o RFC 1520 – Exchanging Routing Information Across Provider Boundaries in the CIDR
Environment (September 1993)
 Hedefler:
o IP adres uzayının yeniden yorumlanması
o Verimi artırmak için IP adres atamalarının yeniden yapılandırılması
o Yönlendirme tablosu kayıtlarını azaltmak için hiyerarşik yönlendirme
 CIDR (Classless Interdomain routing)
o Sınıf notasyonunu terkeder
o Anahtar kavram: IP adresindeki ağ önek uzunluğu keyfi olarak alınabilir / seçilebilir
 Bir IP adresinin CIDR notasyonu: 192.0.2.0/18
 "18" önek uzunluğudur. İlk 18 bitin adres içerisinde ağ öneki olduğunu belirtir (düğüm adresleri için
kullanılabilecek 14 bit daha mevcuttur)
 CIDR notasyonu altağ maskelerinin kullanımı gibi düşünülebilir (fakat daha geneldir)
 128.143.137.144 IP adresinin ve 255.255.255.0 altağ maskesinin CIDR gösterilimi 128.143.137.144/24
olur
 CIDR notasyonu ağ adresinde ardışık devam eden sıfırların düşmesine de izin verir : 192.0.2.0/18
adresi 192.0.2/18 olarak yazılabilir. (SAU)