Osi Güvenlik Mimarisi

Osi için ITU-T(ITU Telecommunication Standardization Sector)  X.800 güvenlik mimarisi(security architecture) tanımlanmıştır. ISO 7498 OSI'yi (Open Systems Interconnection - Basic Reference Model: The Basic Model) tanımlamıştır.

Bu standartlara göre 5 ana kategoride toparlanmıştır.

 Kimlik Doğrulaması(Authentication)
 Erişim Kontrolü (Access Control)
 Veri Gizliliği (Data Confidentiality)
 Veri Bütünlüğü (Data Integrity)
 İnkar Edememe (Non-Repudiation)