Sayısal Dijital İmza Kavramı

Verinin içeriğinin değiştirilme durumu ve göndereninin gerçekliliğini ispat  söz konusu ise sayısal  imza kullanılır. Sayısal imza, yazılan mesajın özetinin gizli anahtar ile şifrelenmiş ve bir sıra numarası eklenmiş halidir.

Gönderici;

1) Mesajın özetini hesaplar. (Hash)

2) Gizli anahtarını kullanarak özeti şifreler ve bir sıra numarası ekler.  (Private keyi ile şifreler)

Alıcı;

1) Göndericinin açık anahtarını kullanarak şifreyi çözer. (Public key)

2) Şifre çözüldükten sonra ortaya gönderilen mesajın özeti çıkar.

3) Aynı algoritma kullanılarak mesaj özet işlemine tabi tutulur ve imzadaki özet (hash) ile karşılaştırılarak doğruluğu kontrol edilir.

Bu sayede, gönderilen mesajın değişmediğinden (integrity) ve göndereninden (non-repudiation) emin olunabilir.