Simetrik Anahtarlı Şifreleme Algoritmaları

Bir veriyi şifrelemek ve şifreli veriden orjinal veriyi elde etmek için aynı anahtar kullanılır. Burada bir anahtar değişim problemi vardır, ortak anahtar nasıl iki tarafa ulaştırılacak? Bu genelde telefon vb ile yapılır. Çok sayıda kişi kullandığında anahtar yönetimi başlı başına bir sorun haline gelir.