IEEE

  Institute of Electrical and Electronic Engineers'ın kısaltmasıdır. I triple(3) E.. okunuşuyla Ay tiriple İ şeklinde de ifade edilir.

Genel olarak elektronik endüstrisi standardı belirleyen bir enstitüdür; iletişim üzerine de önemli standartları vardır. lEEE'nin en çok bilinen standartlarından biri IEEE 802.x ailesidir.


IEEE; The Institute of Electrical and Electronics Engineers kelimelerinin baş harflerinden meydana gelmiştir. Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Bu kuruluş Elektrik, Elektronik, Telekominikasyon ve Bilgisayar alanlarında mühendislik standartlarının gelişimi için kâr amacı gütmeden görev yapan bir organizasyondur. 

Ayrıca bakınız: Wi-Fi