Blacklist

Dansguardian üzerinde engellenmek istenen bilgilerin tutulduğu dosyadır.

Örn: bu dosya içerisinde porn vb. gibi kelimeler geçtiğinden , kullanıcı arama motorlarında porn yazdığında giriş izni vermeyecektir.


Antispam ürünlerinde engellenmesi gereken maillerin bulunduğu liste. Gelen mail antispam ürünlerinde spam olarak kabul edilmese bile bu listeye girilmişse engellenir.