clock strata

Ntp servisinde zaman bilgisi yukarıdan aşağıya hiyerarşik bir yapıda dağıtılır. Buna "clock strata" denir.

Bu hiyerarşi içinde "stratum 0" direk olarak zaman bilgisini atomic olarak tespit eden cihazlardır.

"Stratum 1" ise bu cihazdan aldığı bilgiyi ntp protokolü ile ileten sunucudur. Örneğin, pool.ntp.org sunucuları gibi.

İç networkünüzdeki kendi time server'larımız (ki bu "stratum 2" oluyor) internetteki bir time server ile (yani "stratum 1" ile) eşitlemenizi önerilir.

Bu sayede iç networkteki tüm ntp istemcilerine ("stratum 3" ler) doğru saati almış olurlar.