Enterprise Admins

İçinde bulunduğu Forest'ta, en kuvvetli gruptur. Bu grubun üyeleri günlük operasyonel işler için kullanılmaz, önemli kurulum işlerinde kullanılmalıdır. Yapacağınız kurulum Forest çağında değişiklik yapacaksa, (mesela Exchange kuruyorsanız) o zaman, bu grubun üyesi bir kullanıcı ile kurulum yapmalısınız.