domain

Active Directory kurulu ortamlarda, önceden belirlenmiş bir yetki sınırdır.

Domain, yönetimsel bir alandır. Kullanıcılar, bilgisayarlar, yazıcılar ve diğer nesneler, Domain Controller'ların (Etki Alanı Denetleyicisi) oluşturduğu güvenlik sınırı olan Domain içinde yönetilirler. NT 4.0 zamanında, oluşturulabilen en küçük yönetimsel birim idi. Başka bir deyişle, firmanızdaki muhasebe departmanının ayrı şifre gereksinimleri var ise, onlar için ayrı bir domain kurmanız gerekmekteydi. Bu gereksinim, Windows 2000 Active Directory Domain'i ile değişmiştir (Artık en küçük yönetimsel sınır, Organizational Unit'dir)