Basic Authentication

Basic Authentication, HTTP 1.0 protokolünün bir parçası olup tüm browserlar tarafından desteklenen bir yetkilendirme mekanizmasıdır. Bu yöntem ile kullanıcı adı ve şifre bilgisi web server sunucusuna iletilir. Ancak bu kullanıcı adı ve şifre bilgisi ki biz buna credential diyoruz güvenli olarak iletilmez. Base64 dediğimiz bir yöntem ile bu bilgi saklanmaya çalışsada çok zayıf bir yöntem olduğu için kritik sistemlerde giriş için basic authentication yerine web server SSL desteği sunar ve bu sayede trafik güvenli bir hal alır.


Kullanıcının, kullanıcı adı, parola gibi bilgilerini ağ üzerinden "açık metin" (clear text) olarak gönderen yetkilendirme mekanizmasıdır. Mümkün oldukça tercih etmemeli ya da SSL koruma desteğine sahip versiyonları kullanılmalıdır.