SQL Server Analysis Services

SQL Server Analysis Services,veritabanında depolanan  verileri yöneten,bu veri ve sorguları veri küpleri halinde organize eden bir SQL Server servisidir.SQL Server Management Studio açılırken server type Analysis Services seçilerek veya herhangi bir SQL Server hizmetine bağlı iken Object Explorer'da Connect Analysis Services seçilerek giriş yapılabilir.Servis içinde yer aşan Cube Wizard ile küpler oluşturulabilmektedir.Business Intelligence(İş Zekası) uygulamalarında kullanılmaktadır.