ntds site settings

NT Directory Services (NTDS) site settings, adından anlaşılacağı gibi Active directory yapısında ilgili bir site için ayarlar içermektedir. her bir site  için bu bölümden bir takım ayarlar yapabilirsiniz. Örneğin Universal Group Membership Caching özelliğini açabilir veya intersite replikasyonu için zaman ayarı yapabilirsiniz.

Özetle site ayarlarını yaptığınız yerdir