acl

İşletim sistemi üzerindeki belirli nesne türlerine (dosya, klasör vb.) uygulanabilen erişim kontrol mekanizmasıdır. Windows işletim sistemlerinde, NTFS dosyalama sistemi üzerindeki nesnelere uygulanabilir. Bu nesnelerde, kendilerine ilişitirilen bir ACL ve herbir ACL içinde de bu nesneye kimlerin hangi izinle erişebileceğini gösteren kayıtlar bulunur. Diğer işletim sistemlerinde de, benzer uygulamalar bulunmaktadır.