dns cname

bir IP adresine birden fazla host adı atayarak her iki isiminde sorgulandığında aynı IP adresine çözümleme yapmasını sağlar. Örneğin bir sunucu kurdunuz ve sunucu ismi SP-WIN-APPServer01, bu A kayıdı için bir ip adresi verdiniz örneğin 172.16.0.121. Buraya kadar herşey güzel ama kullanıcıların bu uygulama sunucusuna web browser üzerinden bağlanması için SP-WIN-APPServer01 ismi yerine örneğin Portal yazınca girmelerini istiyorsanız CNAME kayıdı oluşturursunuz. CNAM kayıdı ismini "Portal" yazıp bunu mevcut A kayıdına bağlarsanız istediğiniz olmuş olur.

portal ismine kullanıcılar gitmek istediğinde 172.16.0.121 e ulaşırlar.

Peki soru? Neden ikinci bir A kayıdı açıp bunun ismini Portal yapıp ip adresi için 172.16.0.121 tanımlamıyoruz? Evet bu model çalışır ancak sorun şu ki bu sunucu ip adresi değişir ise bu durumda ikinci, üçüncü diğer tüm A kayıtlarınında elle güncellemeniz gerekir, oysaki CNAME dinamik olarak A kayıdına bağlı olduğu için sunucu ip adresi değişse bile CNAME sorgusu doğru ip adresine yönlendirecektir.