SQL Server DBCC Komutları

DBCC(Database Console Commands)Türkçe anlamı Veritabanı Konsol Komutudur.DBCC komutu,SQL Server veritabanlarında fiziksel ve mantıksal veritabanının tutarlık ve bütünlüğünü  kontrol etmek için kullandığımız komut dizisi topluluğudur.Aşağıda veritabanı operasyonlarında en çok kullanılan DBCC komutlarından bir kısmı listelenmiştir.Bu işlemleri yapmadan önce veritabanımızı  aşağıdaki komut ile single mod durumuna getirmeliyiz;

EXEC sp_dboption 'Database', 'single user', 'TRUE'
 

  • DBCC CHECKDB ('database adı')  Veritabanının yapısal durumunu kontrol etmek amacı ile kullanılır.
  • DBCC CHECKDB ('DatabaseAdı', REPAIR_REBUILD)  Bozulan Veritabanlarını onarır.Veri kaybı oluşmaz.
     
  • DBCC CHECKDB ('DatabaseAdı', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)  Bu komut REPAIR_BUILD parametresi ile onarılamayan veritabanları için kullanılır veri kaybı oluşma durumu vardır.
  • DBCC SHOWCONTIG Bu komut veritabanındaki tabloların indeks parçalanma bilgisi gösterir.
  • DBCC REINDEX Bu komut Veritabanında tabloya bağlı indeksleri yeniden oluşturur.