SQL Server Trigger

Trigger'ın Türkçe anlamı tetikleyicidir.Trigger,SQL Server veritabanı altındaki tablolarda belirli bir işlem gerçekleştiğinde otomatik olarak çalışan T-SQL kodudur.INSERT,UPDATE,DELETE işlemlerinde kullanılır.DELETE trigger kullanımına örnek olarak SQL Server veritabanındaki bir tabloda silinmemesi gereken veriler için delete trigger oluşturulabilir.CREATE TRIGGER T-SQL söz dizimi ile oluşturulur.