Ticket Granting Ticket

Windows sistemlerinde sınırlı bir geçerlilik süresine sahip şifreli kimlik dosyasıdır(TGT kısaltması). Bu dosya Kerberos  kimlik doğrulama hizmeti alt sistemi anahtar dağıtım merkezi(KDC- key distribution center)  tarafından veri trafiği koruması için bir kullanıcıya verilir. 

TGT dosyası oturum anahtarı ve bu oturumun son kullanma tarihini, man-in-the-middle saldırılarına karşı kullanıcıyı koruyan kullanıcının IP adresi bilgilerini içerir.