extest
Exchange Server 2013 sürümü üzerinde test işlemlerinde kullanılan hesap ismidir. Bu hesap eğer sistem üzerinde aktif bulunmuyor ise aşağıdaki komut seti ile açabilirsiniz Set-Location “C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Scripts” get-mailboxServer | .\new-TestCasConnectivityUser.ps1 -OU "CN=Users,DC=domain,DC=com"