ipsec tranport mode

IPSec protokolünün default seçimidir. End-to-End yani bir başka deyişle Host-to-Host denilen iletişimin güvenliğini sağlar. Örneğin aynı bir kullanıcı makinası ile bir sunucunun iletişiminin korunması Transport mode  ile yapılabilir. Sadece IP Payload korunur. IP başlığı (IP header) korumaya alınmaz.