Poison Message Queue

Transport sunucusu veya servisine zarar verdiği tespit edilen maillerin ortamdan izole edilmesi için kullanılan özel bir kuyruktur. Genellikle kötü içerikli kod içeren maillerin burada saklandığını görebiliriz. Bunun tespiti ise daha çok transport server üzerindeki transport agent' ların bu maili işlerken hata alması veya işleyememesi durumlarında görülür.