Management VLAN

Bu tabir VLAN ile birlikte sanal olarak ayrılan networkler ile birlikte ortaya çıkmış bir terimdir. İsminden de anlaşılacağı gibi yönetim için kullandığımız bağlantıları topladığımız bir Vlan'dır. Bu Vlan için istediğimiz bir değer atayabiliriz. Örnek olması açısından Default olarak yine tüm portları Vlan 1'de olan bir switch için Management Vlan değeri 1 demek doğru olacaktır.