Stackable Switch

Stackable switch, stack yapılabilir switch demektir. Yani bu özellik mevcut olan switchler gerekli kablolama ve yapılandırma sonrasında birden fazla switch'in tek switch gibi çalışması yeteneğinin kazanmasıdır. Bu yapılandırma ile en basiti tek console ekranından bağlanılarak stack yapısındaki tüm switchler tek switch gibi yapılandırılabilir.