power users

 Windows hazır kullanıcı gruplarından birisidir. Yetkileri aşağıdaki gibidir. 

Varsayılan olarak bu grubun üyelerinin standart bir kullanıcı hesabından daha fazla kullanıcı hakkı veya izni yoktur. Windows'un önceki sürümlerindeki Power Users grubu, kullanıcılara ortak sistem görevlerini gerçekleştirmek için, belirli yönetici haklarını ve izinlerini vermek için tasarlanmıştır. Windows'un bu sürümünde, standart kullanıcı hesapları kendiliğinden, saat dilimlerini değiştirme gibi, çoğu ortak yapılandırma görevini gerçekleştirebilme yeteneğine sahiptir. Windows'un önceki sürümlerinde varolan aynı Power User haklarını ve izinlerini gerektiren eski uygulamalar için yöneticiler, Power Users grubunun önceki Windows sürümlerinde bulunan aynı haklara ve izinlere sahip olmasını sağlayabilecek bir güvenlik şablonu uygulayabilir.

Detay için bakınız