sql server transaction log backup

 Sql Server veritabanlarının log yedeklerini almak için kullanılan yedekleme tipidir. Full backup alındıktan sonra log backup alınmaya başlanabilir. Log backup, en son alınan log backup'tan sonraki logların yedeklerini alır. Database recovery model full olan veritabanlarında düzenli olarak log backup alınarak, log dosyasının büyümesi engellenebilir.