SQL Server CLR Integration

Ortak dil çalışma zamanı (CLR) Microsoft .NET Framework kalbinde ve tüm .NET Framework kodu için yürütme ortamı sağlar.CLR çalışan bir kod yönetilen kod adlandırılır.CLR ayırma ve bellek, tür güvenliği, özel durum işleme, iş parçacığı yönetimi ve güvenlik zorlama yönetme çeşitli işlevler ve tam zamanında (JIT) derleme dahil olmak üzere program yürütme için gerekli hizmetleri sağlar.