true negative

False Postive olan modeli daha ünlü olmak ile birlikte zaman zaman true false modelide gündeme gelir.

Bu kelimeyi bir örnekle açıklamanın daha anlaşılır olacağı düşüncesindeyim.

Bir zafiyet taraması sonucunda zafiyet olduğu halde zafiyetin bulunamaması durumuna True negative denir,

Zafiyet olmadığı halde zafiyet olduğunu düşünmek yada zafiyet var demekte false postive durumu olarak adlandırılır.