Safelist Aggregation

Safelist Aggregation özetle, outlook üzerinde tanımlanan safelist' lerin Exchange Server Allowed Senders' a eklenmesi ile spam maillerdeki hataların azalmasını sağlar.


Uygulama ise, herkesin outlook üzerinde tanımlı olan safelist’ i olabilir . Amacımız herkesin bu safelist ‘ini alıp Exchange Server üzerinde  izinli göndericilere eklemek ve bu sayede merkezi bir Allowed Sender listesi oluşturmaktır. Sunucu üzerinde Anti-Spam özelliğini açtığınızda karantina mailbox' ı oluşturulmuş olur ve mailler buraya düşer. Hangi server üzerinde anti-spam özelliğini aktifleştirdi iseniz o server üzerinde

Syntax: Update-SafeList -Identity <MailboxIdParameter>

Komutu ile kullanıcı mailbox' ından safelist' i çeker ve Allowed Senders' a ekler.
Örneğin Hakan UZUNER kullanıcısının mailbox' ındaki safe list' i çekmek istiyorsak

Syntax: Update-SafeList -Identity <Hakan UZUNER>   yazmanız yeterli .


Eğer bütün mailboxlardan ve belirli sürelerde bu listeyi almak  ( güncellemek ) İstiyorsanızda bir bat hazırlamanız yeterli.

--------------------------------
C:\Program Files\Microsoft Command Shell\v1.0\Powershell.exe" -psconsolefile "C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\bin\exshell.psc1" -command
"get-mailbox where {$_.RecipientType -eq [Microsoft.Exchange.Data.Directory.Recipient.RecipientType]::UserMailbox } update-safelist"

-----------------------------
İsmini Safelist.bat olarak kayıt edebiliriz. Bunu daha sonra Exchange management shell üzerinde aşağıdaki şekilde çalıştırabilirsiniz;

--------------------

at 01:00 /every:M,T,W,Th,F,S,Su cmd /c "X:\SafeList.bat“

---------------------------------

Related links:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb125168.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa998280.aspx