Edge Trasnport Rule

Transport Rule ; Hub ve Edge olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Hub Tranposrt Server üzerinde uygulananlara Hub , Edge Transport Server üzerinde uygulananlara ise Edge denmektedir.

Edge Trasnport Rule internet üzerinden gelen veya internete gönderilen mesajlarda sınırlamalar getirmektedir. Genel özellikleri  ; maillerin  subject

1 - Kelime bazlı sınırlama  ( Body – Header – Subject – From kısmında )
2 - Eklere göre sınırlama
3 - SCL değerine göre sınırlama

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124959.aspx