Address Rewriting

Address Rewriting

Şirketler birden çok domain üzerinden mail atmaktansa giden mailerin tek domain üzerinden gönderiliyor muş gibi atılmasını isteyebilirler. Örneğin Northamerica.contoso.com, Europe.contoso.com, and Asia.contoso.com  adreslerinden giden maillleri @contoso.com şekline dönüştürebiliriz . Veya bir şirket internal domain adını gizlemek isterse yine bu özelliği kullanabilir.

Mailin değiştirilerek gönderilmesi demek gelen cevaplarında aynı şekilde alınmasını sağlamak demektir.

Bu konfigürasyon edge transport server üzerindeki receive ve send connector üzerinde yapılır.

http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa996806.aspx