immutableID
Lokal Active Directory kullanıcıları ile Office 365 üzerindeki hesapların eşleşmesini sağlayan bir numaradır. Lokal AD üzerindeki kullanıcıların objectGUID numaralarının Base64 ile kodlanmış halidir. Örnek bir obje GUID 44 31 E2 46 77 83 3E 48 A8 7E B6 76 9D B6 2E ED Örnek bir immutableID RDHiRneDPkiofrZ2nbYu7Q==