CAS Server client access server
Client Access Server Exchange Server 2007 ile hayatımıza giren bir kavramdır. Exchange Server Microsoft ürünlerinden biri olup temel anlamda bir mail sunucusudur. Zaman içerisinde Exchange Server 2007, 2010,2013 ve güncel 2016 gibi sürümlerinde her zaman CAS yani client Access Server rolünü kullanmıştır. Bu rol her sunucu sürümünde değişiklikler göstermek ile beraber en temel anlamda kullanıcıların bağlantı isteklerini karşılayan ve bu istekleri posta kutusu sunucularına ( mailbox server )iletmek ile görevlidir. OWA, Active Sync, Outlook Anywhere ve benzeri tüm istemci istekleri ilk olarak CAS sunucusuna gelir ve buradan dağılır ( Exchange sürümlerine göre bazı bağlantılar mailbox sunucusuna direkt olarak gerçekleşebilir )