Azure AD Graph REST API
Windows Azure Active Directory, uygulamaların bilgilere erişmesini sağlamak için Windows Azure Active Directory Graph adında bir RESTful API sağlar. Bu API herhangi bir platformda çalışan uygulamaların dizin nesnelerine ve nesnelerin birbiri arasındaki ilişkilerine erişmesini sağlar. Örneğin yetkini bir uygulama bu API'yi kullanarak bir kullanıcı, o kullanıcının dahil olduğu gruplar ve daha başka bilgiler elde eder.