Store passwords using reversible encryption

GPO üzerinde yer alan bu seçeneğin aktif edilmesi ile normal şartlarda güvenli bir şifreleme yöntemi ile saklanan parolaların bazı uygulamaların ihtiyaç duyması sebebi ile plaintext olarak saklanmansına izin verir. Yani var olan yüksek güvenlik seviyesini düşürmek için kullanabilirsiniz. Varsayılan olarak bu ayarın "Disable" konumunda olması güvenlik seviyenizi yükseltir.

Plaintext özelliğine ihtiyaç duyan en çok bilinen iki uygulama HTTP Digest Authentication ve CHAP' tır.