AllowSSBToAnyVolume

Bir kayıt defteri girdisidir. Windows Server 2008 üzerinde system state yedeğini sistem ile aynı dizin olan ( C: dizini ) üzerine alabilmek veya herhangi bir dizin üstüne almak için ek olarak kayıt defterine eklediğimiz girdi.

Kayıt defterinde

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wbengine\SystemStateBackup\

Ad: AllowSSBToAnyVolume
Veri türü: DWORD
Veri değeri: 1

altında bu girdiyi oluşturuyoruz ve değerini bir yapıp makineyi bir kere restart ederek artık system state yedeğini istediğimiz volume' e alabiliyoruz.