Paralel İletişim Tekniği

 Gönderilecek bilginin her bir bitinin ayrı bir iletim yolundan aktarıldığı iletim şeklidir

- Aktarma anında, vericinin yola bilgi bitleri çıkardığını belirtmek için vericiden alıcıya veri hazır (data ready) ve alıcıdan vericiye veri
alabileceğini belirten istek belirtme (request) hatlarına gereksinim vardır.
- Paralel iletim, genellikle aynı kart üzerinde veya aynı şase içinde bulunan devreler / birimler arasındaki aktarımlarda veya birbirine çok yakın
cihazlar arası iletimde kullanılır.
- PC’lerdeki paralel portlar, paralel iletişim tekniği kullanırlar.