sAMAccountName

Active Directory veri tabanında kullanılan öz niteliklerden biri olup kullanıcıların logon sırasında kullandıkları kullanıcı adı bilgisini temsil eder. UPN de aslında bu bilgiyi veriyor olmakta olup Sam Account Name daha çok eski tip işletim sistemleri için gereklidir;

Windows NT 4.0, Windows 95, Windows 98 ve LAN Manager.