journaling

Daha çok mail sistemleri için kullanılan bir terim olan journal, temel olarak mail sistemine gelen ve mail sisteminden çıkan tüm maillerin bir kopyasının saklanması anlamına gelir. Bunun isterseniz bir mailbox veri tabanı içerisindeki tüm kullanıcılar, isterseniz tüm organizasyon isterseniz tek bir kişi için yapabiliriniz.

Daha fazla bilgi için

http://www.cozumpark.com/blogs/exchangeserver/archive/2009/05/10/exchange-server-2010-uzerinde-journaling.aspx