Azure Geographically Redundant Storage (GRS)

Veriler için ek veri dayanıklılığı sağlamak için 2 bölgedeki altı veri kopyasının (her bölgede üç adet) eşdeğerini sağlar. Veriler birincil bölgede üç kopyaya ayrılır ve ardından eşzamanlı olmayacak şekilde birincil bölgeden yüzlerce kilometre uzaktaki ikincil bir bölgeye çoğaltılır.