csr key

Certificate Signing Request (Sertifika İmzalama İsteği)

Oluşturulacak bir ssl sertifikasının, imzalanacak metin için gerekli olan Kuruluş adı, yerel bölge, irtibat gibi bilgileri içerir.

domain.csr şeklinde bir dosyadır. OpenSSL ile örnek bir csr dosyası aşağıdaki gibi oluşturulabilir.

openssl req -new -key www.cozumpark.com.key -out www.cozumpark.com.csr