uzaklık vektörü yönlendirme algoritması

Her bir düğüm sadece direk bağlı olduğu komşuları ile iletişim kurar .

 

Uzaklık tablosu veri yapısı :

  • Mümkün her bir hedef için bir satır .
  • Direk olarak bağlı olduğu her bir komşu düğüm kadar sütun .
  • X düğümünün Y düğümüne Z komşusu üzerinden iletişimi için uzaklık vektörü .