inline DeDublication

Deduplication Storage ve Disk to Disk yedekleme sistemlerinde kullanılan bir terimdir. kaynakta bulunan aynı verilerin block bazında benzeştirilmesi ve yazılan okunan verinin azaltılması hedeflenmektedir. Inline Dedublication ise verinin yolda hedefe gelirken tekilleştirilmesine verilen addır. İki türlü DeDublication metodu vardır. Bunlar,

Client-Side Dedublication ve Server-Side Dedublication metodlarıdır.