server-side deduplication

deduplication (tekilleştirme) işleminin server tarafında yapılması demektir. Data clinet tarafından ham olarak alındıktan sonra server a yazılırken daha önceden belirlenmiş boyutlarda parçalar a bölünerek yazılır ve bu yazma işlemi sırasında aynı parçalar tekrardan yazılmayıp sadece o parça için pointer bırakılır. Bu işlem disk alanın da yer kazanılmasını saglar ve deduplication işleminin getirecegi cpu utilization server tarafında görülür.