NSLOOKUP

 Basit bir örnek vermek gerekirse:

Başlat > Çalıştır satırına cmd yazdığımızda çıkan ekrana

nslookup www.domainadi.com

yada

nslookup 222.222.222.222

İlk komut isimden IP adresini çözmeye yarar. (Forward Lookup Zones içinde bulunan A kayıtlarını görmeye)

İkinci komut ise IP adresine karşılık gelen ismi çözmeye yarar. (Reverse Lookup Zones içinde bulunan PTR kayıtlarını görmeye)


Geniş ve yerel ağdaki sunucuların DNS üzerindeki kayıtlı bilgilerinin sorgulanmasını sağlayan komuttur.