dns netmask ordering

Bu seçenek birden fazla network kartı olan bilgisayarlara ilişkin sorguların DNS Server tarafından nasıl çözümleneceğini belirler. Şöyle ki ,eğer bu seçenek seçili ise DNS server kendisine bu tür bir bilgisayara ilişkin bir sorgu geldiğinde  gelen sorguyu bu bilgisayarın  istemciyle aynı networkte bulunan IP adresini göndererek cevaplar. Eğer bu seçenek seçili değilse DNS server istemcilerin sorgularına cevap vermek için round robin’i kullanır.

Bu özellik sadece A kayıtları için geçerlidir, SRV gibi kayıtlarda geçerli değildir.

Örnek vermek gerekir ise her site için siz bir sharepoint portal yaptınız, istanbul içerisndeki portal 192.168.1.100, ankara içerisindeki portal 172.16.0.100

dns üzerinde iki tane portal kaydı açtınız, bir tanesi 192' li ip için diğeri 172 li ip için.

Ankaradan bir istemci, yani ip adresi 172 li olan birisi portal A kaydı için sorgu yapar ise dns ona 172.16.0.100 döner, istanbul yani 192.168 li network içerisindeki birisi sorar ise bu durumda 192.168.1.100 döner.