Windows PowerShell module for DFS Replication

DFS Replication modülü bize artık işlerimizde Powershell kullanmamıza imkân sunmaktadır. Bu sayede mevcut işler için PS gücünü kullanabileceğimiz gibi bu bize ek esnekliklerde sunmaktadır.

Yani artık yönetim için DFS Management veya DFS Replication command-line araçları yanında Powershell de kullanabiliyoruz.